ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

  • Τι είναι δωρεά;

Σύμφωνα με το ΑΚ 496, στη σύμβαση της δωρεάς ο ένας συμβαλλόμενος (δωρητής) παρέχει στον άλλο συμβαλλόμενο (δωρεοδόχο) ένα περιουσιακό  αντικείμενο χωρίς αντάλλαγμα (δωρεά).

Το προσύμφωνο της δωρεάς, η υπόσχεση του δωρητή και η αποδοχή του δωρεοδόχου υπόκεινται σε συμβολαιογραφικό τύπο.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου λόγω δωρεάς, απαιτείται επιπλέον και μεταγραφή της συμβολαιογραφικής αυτής συμφωνίας, για να επέλθει κτήση της κυριότητας.

  • Ποια η ευθύνη του δωρητή;

Η δωρεά είναι σύμβαση χαριστική και αυστηρά ετεροβαρής. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών δημιουργούνται υποχρεώσεις μόνο στο ένα μέρος της σύμβασης, δηλαδή στον δωρητή. Ο δωρητής έχει υποχρέωση εκπλήρωσης της παροχής.

 Ο δωρεοδόχος έχει ενοχική αξίωση έναντι του δωρητή, σε  περίπτωση που ο τελευταίος δεν εκπληρώσει την παροχή του. O δωρητής ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. Για πραγματικά και νομικά ελαττώματα του αντικειμένου της δωρεάς ο δωρητής ευθύνεται μόνο αν υποσχέθηκε πως δεν υπάρχουν τέτοια ή αν τα απέκρυψε.

  • Πότε ο δωρητής μπορεί να αρνηθεί την δωρεά;

Ο δωρητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει τη δωρεά, αν η εκπλήρωση της θα έθετε σε κίνδυνο, ενόψει και των υπολοίπων χρεών του, είτε τη δική του συντήρηση, είτε τη διατροφή που οφείλει κατά το νόμο σε άλλους (ΑΚ 501).

  • Πότε ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την δωρεά;

O δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την δωρεά, είτε πριν είτε μετά την εκτέλεση της, στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή στο συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε υποχρέωση του να διατρέφει τον δωρητή.

Άλλοι ειδικότεροι λόγοι ανάκλησης είναι η θανάτωση του δωρητή, η παρεμπόδιση ανάκλησης της δωρεάς (οποιαδήποτε πράξη κατέστησε τον δωρητή ανίκανο να προβεί σε ανάκληση), η παράλειψη εκτέλεσης του τρόπο (στην δωρεά υπό τρόπο) και η επιγένεση ή η αναγνώριση τέκνου (σε περίπτωση θανάτου του δωρητή το δικαίωμα αυτό μεταβιβάζεται στο τέκνο που γεννήθηκε, όχι στους λοιπούς κληρονόμους του δωρητή).

Υποστηρίζεται ότι μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, στα πλαίσια ελευθερίας των συμβάσεων, μπορούν να συμφωνηθούν και άλλοι λόγοι ανάκλησης.

  • Ποια η διαδικασία ανάκλησης της δωρεάς;

Η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με δήλωση προς τον δωρεοδόχο και πρέπει να αναφέρει τον λόγο ανάκλησης.

Αφού γίνει η ανάκληση αποσβήνεται η υποχρέωση του δωρητή και αναζητείται η παροχή που εκπληρώθηκε, σύμφωνα με το ΑΚ 904.

Η δήλωση το δωρητή για την ανάκληση της δωρεάς μπορεί να περιλαμβάνεται και σε δικόγραφο του δωρητή ή να λάβει την μορφή της εξώδικης δήλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάκληση δωρεάς συνιστά απευθυντέα δήλωση. Για αυτό τον λόγο, αν η δήλωση ανάκλησης γίνει με συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται επιπλέον κοινοποίηση της πράξης αυτής στον δωρεοδόχο.

  • Πότε αποκλείεται η ανάκληση της δωρεάς;

H ανάκληση αποκλείεται, 1) αν ο δωρητής έδωσε συγγνώμη στο δωρεοδόχο ή 2) αν πέρασε ένα έτος αφότου ο δωρητής, έχοντας δικαίωμα να ανακαλέσει, πληροφορήθηκε τον λόγο της ανάκλησης. Δεν επιτρέπεται ανάκληση ύστερα από τον 3) θάνατο του δωρεοδόχου ή 4) την παραίτηση του δωρητή (μετά τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης).

Δωρεές που έγιναν από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας δεν μπορούν να ανακληθούν.Η Μαριάντζελα Φραγγή, είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας και της “Επιτροπής Κρατουμένων Φυλακών”, LLM Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2221181308 και e-mail: mariafr.lawoffice@gmail.com

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 131616223_3586906204724989_4341998669420592615_o-1024x558.jpg

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *