ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟN ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ; ( ΜΕΡΟΣ Β’)/ Ν.4855/2021

Διαβάστε τις τροποποιήσεις των άρθρων 105Β και 106 ΠΚ σχετικά με την “απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης”, εδώ.

Στο άρθρο 107 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά την ανάκληση της απόλυσης, σημειώνεται τροποποίηση της παρ.1. Σύμφωνα με την νέα διατύπωση της διάταξης, ανάκληση της απόλυσης γίνεται όχι μόνο όταν ο κατάδικος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν κατά την απόλυση, ως ίσχυε, αλλά και όταν έχει ασκηθεί εις βάρος του δίωξη για κακούργημα, το οποίο τελέστηκε στο χρονικό διάστημα του άρθρου 109.

Στην παρ.2 του άρθρ.107 δίνεται ρητώς η δυνατότητα στον κατάδικο να αιτηθεί εκ νέου την υπό όρο απόλυση του.

Άρθρο 107

Ανάκληση της απόλυσης

1. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν εκείνος που απολύθηκε δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν κατά την απόλυση ή εφόσον ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κακούργημα το οποίο τελέστηκε στο χρονικό διάστημα του άρθρου 109.

2. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής, ο κατάδικος όμως δεν εμποδίζεται να ζητήσει εκ νέου την υπό όρο απόλυσή του.»


Επίσης, τροποποιείται το αρθρ.108 το οποίο αφορά την άρση της απόλυσης. Με την τροποποίηση αυτή οριοθετείται χρονικά το σημείο που εκτίεται αθροιστικά η νέα επιβληθείσα ποινή για τις περιπτώσεις που ο κατάδικος, ο οποίος απολύθηκε, διαπράξει νέο έγκλημα από δόλο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της απόλυσης ενώ διευκρινίζεται και η αθροιστική έκτιση σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και η περίπτωση σωρευτικής συνδρομής ισοβίων καθείρξεων.

Συγκεκριμένα, ορίζονται τα εξής:

«1. Η απόλυση αίρεται αν μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει το επόμενο άρθρο, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έγκλημα με δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αμετακλήτως οποτεδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη από ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή εκτίει αθροιστικά, από τότε που θα γίνει αμετάκλητη η νέα καταδίκη, και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, το οποίο όφειλε να εκτίσει κατά τον χρόνο της απόλυσης. Σε περίπτωση άρσης της απόλυσης για καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη εκτίει δέκα (10) επιπλέον έτη και επί σωρευτικής συνδρομής ισοβίων καθείρξεων δεκαπέντε (15) επιπλέον έτη.

2. Η άρση της απόλυσης δεν εμποδίζει τη χορήγηση νέας υπό όρο απόλυσης.».


Επιπλέον, τροποποιείται το άρθρ.109, το οποίο αφορά πλέον αποκλειστικά τις συνέπειες μη ανάκλησης. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε ο όρος «άρση», ούτως ώστε να εξαλειφθεί η όποια αντίφαση με το περιεχόμενο του άρθρ. 108 ΠΚ.

Πλέον η διατύπωση του 109 ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 109

Συνέπειες της μη ανάκλησης

«Αν από την απόλυση περάσει το χρονικό διάστημα της ποινής το οποίο υπολειπόταν για έκτιση, σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία (3) έτη, ή αν περάσουν τρία (3) έτη χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε. Η ισόβια κάθειρξη θεωρείται ότι εκτίθηκε, αν περάσουν δέκα (10) έτη από την απόλυση χωρίς να γίνει ανάκληση της απόλυσης.».


Στο άρθρ.110, το οποίο αφορά την «διαδικασία χορήγησης και την ανάκληση της απόλυσης», προστίθεται η παρ.5. Σύμφωνα με την τελευταία:

«Κατά βουλεύματος που κρίνει τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης επιτρέπεται έφεση από τον εισαγγελέα και τον καταδικασθέντα για οποιοδήποτε λόγο με ανάλογη εφαρμογή των αρθρ. 473 έως 476 ΚΠΔ.».

Με την προσθήκη αυτή επιδιώκεται η βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων των καταδικασθέντων και η διόρθωση τυχόν εσφαλμένων αποφάσεων κατά την χορήγηση της υπό όρο απόλυσης.


Στο άρθρ.110Α, το οποίο αφορά «την απόλυση υπό τον όρο της κατ’οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση», γίνονται προσθήκες στις παρ. 6, 7 και 8 ενώ προστίθεται και μία νέα παράγραφος (παρ.11), η οποία ορίζει τα εξής:

«Στις περιπτώσεις των κακουργημάτων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013, 134, 187, 187 Α, των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 265, της παρ. 1 του άρθρου 299, 323Α, 324, 380, 385, καθώς και γι’ αυτά του 19ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του παρόντος Kώδικα, δεν επιτρέπεται απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση.».

Ειδικότερα, στην παρ.6 επεκτείνεται η ρύθμιση πέραν της παρ.2 του 106 και στην παρ.3 του ιδίου άρθρου. Στην παρ.7 προστίθεται το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 110, αντίστοιχα και στην παρ.8 προστίθεται και η αναφορά στις παρ.3 και 4 του άρθρου 110.


Για τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα υπό τον Ν.4855/2021, περί “Απρόσφορης Απόπειρας, 43 ΠΚ“, διαβάστε εδώ ενώ για την τροποποίηση της 191 ΠΚ για τα “Fake News“, διαβάστε εδώ.


Η Μαριάντζελα Φραγγή, είναι εν ενεργεία δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας από το 2020, με ενεργή απασχόληση και εκπροσώπηση στα δικαστήρια εντολέων επί ποινικών υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2221181308 και e-mail: mariafr.lawoffice@gmail.com

Μαριάντζελα Φραγγή, Δικηγόρος – Απόφοιτη Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ)

LLM in Commercial and Corporate Law (QMUL), Ιnternational Financial Law (LSE)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *