ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, 105Β ΠΚ (ΜΕΡΟΣ Α’)/ Ν.4855/2021

Με την πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4855/2021), παρατηρήθηκε μεταξύ άλλων και αυστηροποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης για τους ενηλίκους καταδίκους (άρθρ. 105Β του Ποινικού Κώδικα) και ανηλίκους καταδίκους ( 129 και 129Α  ΠΚ).


Κατ’αρχάς, ο θεσμός ουσιαστικού ποινικού δικαίου της «υφ’όρον απόλυσης» αφορά την έκτιση της ποινής υπό καθεστώς ελεγχόμενης ελευθερίας και συντελεί στην αποσυμφόρηση των φυλακών ενώ δεν σχετίζεται με την «αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο» (99 Π.Κ. επ.), η οποία αφορά την άρση εκτέλεσης της ποινής.


Συγκεκριμένα, όσο αφορά την απόλυση υπό τον όρο ανάκλησης για τους ενηλίκους καταδίκους, στην παρ. 1 του 105Β ΠΚ, προστέθηκε η νέα περίπτωση γ’ σε περίπτωση ποινής της πρόσκαιρης κάθειρξης για τα κακουργήματα της παρ.6.

Ειδικότερα, η ανωτέρα προσθήκη αφορά τα εγκλήματα του νόμου περί ναρκωτικών (άρθρ.22,23 του Ν.4139/2013), της εσχάτης προδοσίας (134 ΠΚ), των εγκλημάτων της εγκληματικής οργάνωσης (187 ΠΚ), τρομοκρατικές πράξεις (187Α ΠΚ), εμπρησμό σε δάση (265 παρ.1 περ. γ’ και δ’ ΠΚ), ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (299 παρ.1 ΠΚ), το έγκλημα της εκβίασης (385 ΠΚ), την εμπορία ανθρώπων (323Α ΠΚ), αρπαγή ανηλίκων (324 ΠΚ), την αξιόποινη πράξη της ληστείας (380 ΠΚ) και τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Ως προς τα προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις δίνεται η δυνατότητα για απόλυση υπό όρο μόνο αν έχουν εκτιθεί με ευεργετικό υπολογισμό τα τέσσερα πέμπτα (4/5) της ποινής και όχι τα (3/5) ως ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

Με την παρ. 6 για τα παραπάνω εγκλήματα, θα απαιτείται πραγματική παραμονή σε σωφρονιστικό κατάστημα, με άλλα λόγια πραγματική έκτιση της ποινής ίση με τα τρία πέμπτα (3/5) της ποινής, και όχι (2/5) ως ίσχυε.

Σε περίπτωση καταδίκης για τα παραπάνω εγκλήματα σε ποινή ισοβίου καθείρξεως, το κατώτατο όριο παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα του κρατουμένου αυξάνεται στα 18 έτη, από 16 που ίσχυε προηγουμένως. Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, «το παραπάνω κατά περίπτωση χρονικό διάστημα προσαυξάνεται κατά το ένα τρίτο (1/3) των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά».


Στην παρ. 1 του άρθρου 106 ΠΚ, διεγράφη η λέξη «απολύτως», που υπήρχε στην προηγούμενη διατύπωση, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρμετρη δέσμευση της κρίσης του δικαστικού συμβουλίου κατά τον έλεγχο της βασιμότητας της ουσιαστικής προϋπόθεσης για την απόλυση υπό όρο.

Η διατύπωση της παρ.1 του 106 ΠΚ, έχει πλέον ως εξής: “Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδικασθέντος, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Μόνη η αναιτιολόγητη επίκληση πειθαρχικού παραπτώματος κατά την έκτιση της ποινής δεν αρκεί για τη μη χορήγηση της απόλυσης“.

Παράλληλα, προβλέπεται ως πρόσθετη υποχρέωση του δικαστικού συμβουλίου η αιτιολογημένη επίκληση πειθαρχικού παραπτώματος κατά την έκτιση της ποινής για την άρνηση χορήγησης της απόλυσης.

 Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 106 ΠΚ, προστίθεται στους περιοριστικούς όρους που μπορεί να επιβάλλει το δικαστικό συμβούλιο στον απολυόμενο (περιπτώσεις δ’ έως ζ’ της παρ.2 του αρθρ.99)  και η υποχρέωση εμφάνισής του στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Οι υποχρεώσεις αυτές, “όπως και αυτές που επιβάλλονται από τον νόμο”, κατά την νέα διατύπωση της διάταξης, μπορούν πάντοτε να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν αυτεπάγγελτα ή με αίτηση εκείνου που απολύθηκε.

Η εν λόγω προσθήκη  επιτρέπει στο δικαστικό συμβούλιο να μην επιβάλλει εξ αρχής, καθώς και να άρει ή να τροποποιήσει υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους απολυομένους δυνάμει ειδικών νόμων (π.χ. άρθρο 2 ν. 2475/1920 περί αποδημίας).

Διαβάστε το Μερός Β’ της παρούσας ανάρτησης περί των αλλαγών για την “απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης” ως προς τα άρθρα “107-110Α ΠΚ“, εδώ.

Για τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα υπό τον Ν.4855/2021, περί “Απρόσφορης Απόπειρας, 43 ΠΚ“, διαβάστε εδώ ενώ για την τροποποίηση της 191 ΠΚ για τα “Fake News“, διαβάστε εδώ.


Η Μαριάντζελα Φραγγή, είναι εν ενεργεία δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας από το 2020, με ενεργή απασχόληση και εκπροσώπηση στα δικαστήρια εντολέων επί ποινικών υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2221181308 και e-mail: mariafr.lawoffice@gmail.com

Μαριάντζελα Φραγγή, Δικηγόρος – Απόφοιτη Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ)

LLM in Commercial and Corporate Law (QMUL), Ιnternational Financial Law (LSE)

Μια σκέψη στο “ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, 105Β ΠΚ (ΜΕΡΟΣ Α’)/ Ν.4855/2021”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *