ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Διαδικασία και Συνέπειες

Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης, έχει προστατευτικό χαρακτήρα, γιατί αποβλέπει στην προάσπιση των εννόμων συμφερόντων και των δικαιωμάτων εκείνων των πολιτών, οι οποίοι δεν δύνανται, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, να μεριμνούν οι ίδιοι για τις υποθέσεις τους και κατ’επέκταση να δεσμεύονται νομικά από πράξεις οι οποίες τους αφορούν.


  • Πότε ο νόμος προβλέπει την δικαστική συμπαράσταση ως την ενδεδειγμένη οδό;

Ο νόμος προβλέπει την δικαστική συμπαράσταση, ως προς τους ενήλικες, στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας κάποιος αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του.

2. Όταν, λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγό του, τους κατιόντες του ή τους ανιόντες του.

Ως προς την ανηλίκους ισχύουν τα εξής:

Ο ανήλικος, που βρίσκεται υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία, μπορεί να υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, αν συντρέχουν οι όροι της, κατά το τελευταίο έτος της ανηλικότητας. Τα αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση αρχίζουν, αφότου ο ανήλικος ενηλικιωθεί.


  • Ποίος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για δικαστική συμπαράσταση;

Κατ’αρχήν, η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση oποιουδήποτε εκ των κάτωθι προσώπων:

  • του ίδιου του πάσχοντος
  • του συζύγου του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση
  • των γονέων
  • των τέκνων του
  • του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
  •  αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο

  • Ποιά διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης;

Η διεξαγωγή της συζήτησης και των αποδείξεων λαμβάνει χώρα «κεκλεισμένων των θυρών» σύμφωνα με τον ΚπολΔ 802 παρ.3, 114 ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία του υπό εξέταση προσώπου.


  • Ποίο το αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση;

Το Δικαστήριο αφού εξετάσει εξατομικευμένα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και λάβει υπόψη του το βέλτιστο συμφέρον του υπό εξέταση προσώπου, θα αποφασίσει, με ελεύθερη κρίση, για τον εάν το τελευταίο θα τεθεί ή όχι υπό δικαστική συμπεράσταση.

Αν κριθεί ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης αποφασίζει το είδος της δικαστικής συμπαράστασης (στερητική/επικουρική ή συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων) και την έκταση εφαρμογής αυτής (πλήρης ή μερική).

Σε κάθε περίπτωση στερητικής δικαστικής συμπαράστασης έχουν, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις για την επιτροπεία ανηλίκων.

Τα έργα της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης ασκεί συμβούλιο από τρία έως πέντε μέλη, τα οποία διορίζονται με την ίδια απόφαση που διορίζει τον δικαστικό συμπαραστάτη από συγγενείς ή φίλους του συμπαραστατουμένου (εποπτικό συμβούλιο).

Σύμφωνα με τον νόμο όλες οι πράξεις του δικαστικού συμπαραστάτη, του εποπτικού συμβουλίου ή του δικαστηρίου πρέπει να αποβλέπουν στο συμφέρον του συμπαραστατουμένου. Πριν από κάθε ενεργεία η απόφαση, πρέπει να επιδιώκεται η προσωπική επικοινωνία με τον συμπαραστατούμενο και να συνεκτιμάται η γνώμη του


Για απορίες και υποθέσεις σχετικά με ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2221181308.

Μαριάντζελα Φραγγή – Δικηγόρος, Απόφοιτη Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ), Μέλος ΔΣΧ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *