ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ (Ν.3869/2010): ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

98,527 Home Loan Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

Ο ν.4745/2020 που ψηφίστηκε τα τέλη του Οκτωβρίου επέφερε σωρεία αλλαγών μεταξύ των οποίων και στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν.3869/2010)-γνωστό ως νόμο Κατσέλη-, καθώς και στο Κώδικα Δικηγόρων, στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κ.ά.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο Ν.3869/2010 αποσκοπούν στην επίσπευση εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, και τελούν σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο αρ.6 παρ1 ΕΣΔΑ, το οποίο προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα η υπόθεση του να εκδικαστεί σε εύλογο χρονο.

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη έχουν συσσωρευθεί κατά δεκάδες χιλιάδες στα ελληνικά δικαστήρια, είναι αδύνατο να τηρηθεί το γράμμα της προβλεπόμενης διάταξης περί του ευλόγου χρόνου της δίκης.

Ένας ακόμη στόχος των τροποποιήσεων είναι να “αποκαλύφθουν” οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτό επιτυγχάνεται με την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου δίνεται η δυνατότητα στο σύστημα να έχει άμεση εικόνα των φορολογικών στοιχείων του αιτούντος καθώς και των τραπεζικών του στοιχείων εντός 15 ημερών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ του Ν.3869/2010, η άρση του φορολογικού απορρήτου του αιτούντα με την υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισμού γίνεται έναντι των πιστωτών, ως προς τους οποίους ζητείται η ρύθμιση. Να σημειωθεί ότι ο χρόνος άντλησης των τραπεζικών και φορολογικών στοιχείων δεν επηρεάζει την πρόοδο της αίτησης.

Υπό αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στην η οποία η εγγραφή γίνεται με κωδικούς taxisnet και μέσω αυτής δίνεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα στον αιτούντα να συμπληρώνει τα στοιχεία της αίτησης του, να θέτει πληρεξούσιο δικηγόρο, καθώς και να λαμβάνουν χώρα οι κοινοποιήσεις προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, κλπ.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική υποβολή αφορά τους δανειολήπτες που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο νόμο Κατσέλη αλλά δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση τους και έχει οριστεί η συζήτηση* της υποθέσεως τους -δικάσιμος- μετά από τις 15 Ιουνίου 2021. Αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση επαναπροσδιορισμού ηλεκτρονικά, διαφορετικά η ήδη ασκηθείσα αίτηση ρύθμισης με το πρότερο καθεστώς θα θεωρειται ως ουδέποτε ασκηθείσα. Με αποτέλεμα η υπόθεση του δανειολήπτη να μην εξετάζεται σύμφωνα με το ευνοϊκότερο καθεστώς και η κύρια κατοικία τους να μην προστατεύεται.

*Ως “συζήτηση”, σύμφωνα με το προστηθέν άρθρο 4Α στο Ν.3869/2010, νοείται τόσο η αρχικώς ορισθείσα συζήτηση όσο και η συζήτηση ύστερα από αναβολή ή ματαίωση της υπόθεσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: Σύμφωνα με το άρθρο 4Β (Ν.3869/2010), η ηλεκτρονική αίτηση επαναπροσδιορισμού θα υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στην ειδική πλατφόρμα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (keyd.gov.gr) και θα φέρει τα εξής στοιχεία:
α) όσο αφορά τα φυσικά πρόσωπα απαιτούνται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών, έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση, και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση. Εφόσον μετέχουν στη διαδικασία νομικά πρόσωπα, αναγράφονται στην αίτηση η εταιρική επωνυμία και ο εταιρικός τύπος, καθώς και η καταστατική έδρα, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Αν ζητείται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, αναγράφονται υποχρεωτικά οι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης,
β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία μπορεί να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνονται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης για την αίτηση ρύθμισης οφειλών,
γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσής της(ΓΑΚ), το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,
δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,
ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Οι πιστωτές χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα προς τον σκοπό άσκησης των δικαιωμάτων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της εισαγγελικής αρχής, αν εκκρεμεί κατά των πιστωτών αίτηση του άρθρου 4,
στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.
2. Σε περίπτωση ομοδικίας, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται και από έναν ή περισσότερους από τους ομοδίκους. Οι ομόδικοι που δεν συμπράττουν μνημονεύονται στην αίτηση επαναπροσδιορισμού και κλητεύονται σύμφωνα με το άρθρο 4ΣΤ.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: Σχετικά με τον χρόνο υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού κατά άρθρο 4Δ ισχύει ότι η τελευταία υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:
α) μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,
β) από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,
γ) από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,
δ) από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021,
ε) από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021,
στ) από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,
ζ) από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021,
η) από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,
θ) από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,
ι) από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.

 Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.12.2020 ως και την 30ή.6.2021. Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021.

Σε κάθε περίπτωση η αίτηση που δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ: Οι επιδόσεις μπορούν να γίνουν επίσης ηλεκτρονικά κατά το άρθρο 4ΣΤ, με την προϋπόθεση ότι διατίθεται το e-mail των εμπλεκομένων προσώπων και τα τελευταία είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα, ώστε να γίνει η επιδοση σε αυτά με ηλεκτρονικά μέσα. Eιδάλλως, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον ΚΠολΔ 122-143 για τις κοινοποίησεις και η σχετική έκθεση επίδοσης αναρτάται κατόπιν στην πλατφόρμα υπό την επιμέλεια εκείνου που επίσπευσε την επίδοση. Αν η αίτηση επαναπροσδιορισμού δεν κοινοποιηθεί εμπροθέσμως δηλ. εντός 60 ημερών, θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ποτέ.

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα έχουν δοθεί διευκρινίσεις προς τους δικηγόρους για ορισμένα ζητήματα σχετικά με το χρονικό όριο εκκίνησης των προθεσμιών υποβολής προτάσεων, προσεπίκλησης/ παρέμβασης/ανακοίνωσης και κοινοποίησης, καθώς και για το πώς υποβάλλεται η αίτηση σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων, σε ποιά κατηγορία της αίτησης αναγράφονται οι εγγυητές, αλλά και για την ορθή αναγραφή των πιστωτών σε περίπτωση για παράδειγμα που αυτοί έχουν καταργηθεί(λ.χ. Citibank).

Παρ’όλα αυτά, εκκρεμούν και άλλα ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων; όπως η υποχρεωτική αναγραφή ΑΦΜ για μία σειρά προσώπων συμπεριλαμβανομένων εγγυητών και πιστωτών η οποία πρακτικά δεν είναι πάντοτε εφικτή, αλλά και η υποχρεωτική αναγραφή του γενικού αριθμού κατάθεσης (ΓΑΚ) για αιτήσεις σε Ειρηνοδικεία που δεν είναι διασυνδεδεμένα με την πλατφόρμα ΟΣΔΥΥ-ΠΠ, μιάς και η παράλειψη των προϋποθέσεων αυτών δείχνει να κωλύει την πρόοδο της αίτησης.

Αναμένεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναβαθμιστεί περαιτέρω, ώστε να είναι πιο λειτουργική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τις οποίες καλείται να εξυπηρετήσει. Για παράδειγμα, θα δοθεί η δυνατότητα παραίτητησης από υποβληθείσα αίτηση και επανυποβολή της, εφόρσον αυτή βρίσκεται στο στάδιο «επιβεβαίωση κατάθεσης αίτησης» είτε στο στάδιο «κοινοποίηση αίτησης». Ενημέρωση 22/12/20: Η άνωθεν δυνατότητα πλέον είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων προσώπων. Επιπλέον, επιλύθηκαν ζητήματα έλλειψης στοιχείων ΑΦΜ, όπως και μη αναγραφής ΓΑΚ σε ειδικές περίπτώσεις. Συγκεκριμένα, πλέον δίνεται η δυνατότητα υποβολής στοιχείων εμπλεκομένων προσώπων (πιστωτών, εγγυητών,κλπ.) χωρίς στοιχεία ΑΦΜ αλλά με την συμπλήρωση των όσων στοιχείων βρίσκονται στην διάθεση μας. Τέλος, ΓΑΚ δεν απαιτείται σε περιπτώσεις Ειρηνοδικείων μη ενταγμένων στο σύστημα ΟΣΔΥΥ-ΠΠ.

Μαριάντζελα Φραγγή- Δικηγόρος LLM Εμπορικού – Εταιρικού Δικαίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *