ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥ: AMYNA

Photo by EKATERINA BOLOVTSOVA from Pexels

H άμυνα αποτελεί γενικό λόγο άρσης αδίκου και είναι ένας μηχανισμός αυτοπροστασίας των εννόμων αγαθών μέσω των φορέων του.


ΠΚ 22 – N.4619/2019:

1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας.

2. Άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτεθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.

3. Το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις λοιπές περιστάσεις.


Bασικές προϋποθέσεις «νόμιμης άμυνας»:

  • Να υπάρχει επίθεση η οποία να είναι «άδικη» και «παρούσα».

  1. Η «επίθεση» πρέπει να αφορά την προσβολή ατομικών έννομων αγαθών (π.χ. προσωπική ελευθερία, ιδιοκτησία, ζωή) και όχι αποκλειστικά υπερατομικών έννομων αγαθών (π.χ. δημόσια τάξη, κρατικά απόρρητα).

Παρατηρήση: Δεν έχει σημασία αν η επίθεση συνίσταται σε πράξη ή παράλειψη.

1α. O όρος «παρούσα», αναφέρεται μεταξύ άλλων όχι μόνο όταν η επίθεση έχει ξεκινήσει αλλά και όταν επίκειται.

Τι σημαίνει επικείμενη επίθεση;

Σημαίνει ότι αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή και η παραμικρή καθυστέρηση άμυνας ενδέχεται να αποβεί μοιραία για την ασφάλεια του εννόμου αγαθού.

Παράδειγμα: O Α κατευθύνεται προς τον Β κρατώντας πιστόλι. Ο Β δικαιολογείται να αμυνθεί πριν ο Α επιτεθεί.

1β. Μία επίθεση για να θεωρείται «άδικη» κατα ΠΚ 22 πρέπει να προκαλεί την απαξίωση από την έννομη τάξη, τόσο ως προς την συμπεριφορά όσο και ως προς το αποτέλεσμα.

  • Να υπάρχει «αμυντική πράξη ως αναγκαία προσβολή των εννόμων αγαθών του επιτιθεμένου».

Αυτό σημαίνει ότι υπό τις προϋποθέσεις του ΠΚ 22,  η άμυνα μπορεί να στρέφεται μόνο κατά των εννόμων αγαθών του επιτιθεμένου και όχι αμέτοχων τρίτων.

Η αμυντική πράξη θεωρείται αναγκαία όταν είναι πρόσφορη να οδηγήσει σε άμεση, οριστική και ασφαλή απόκρουση της επίθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η άμυνα δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά.

Καταχρηστική άσκηση άμυνας εμφανίζεται όταν υπάρχει αφόρητη δυσαναλογία μεταξύ προκαλούμενης και επικαλούμενης βλάβης.

Άμυνα υπέρ τρίτου: H άμυνα εκτείνεται και στην προστασία προσβαλλόμενων έννομων αγαθών τρίτων και όχι μόνο του αμυνομένου. Π.χ. Περαστικός χτυπά «τσαντάκια» με σκοπό να αποτρέψει τον τελετυταίο από το να ληστέψει την Β.

Προσοχή! Άδικη μπορεί να χαρακτηριστεί υπό προϋποθέσεις και η συμπεριφορά του αμυνομένου (π.χ. «υπέρβαση ορίων άμυνας» ΠΚ 23, «υπαίτια κατάσταση άμυνας» ΠΚ24)


Mαριάντζελα Φραγγή, Δικηγόρος – LLM Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, ειδίκευση Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 131616223_3586906204724989_4341998669420592615_o-1024x558.jpg

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *