GDPR – ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR (General Data Protection Regulation) ο οποίος και εφαρμόζεται στα κράτη της Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια, ήρθε να εκσυγχρονίσει και να αντικαταστήσει την Οδηγία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία ίσχυε από το 1995 (Data Protection Directive), εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στο χώρο των προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον το GDPR δεν επηρέασε μόνο τo νομοθετικό πλασίο προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός Ευρώπης αλλά αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Συγκεκριμένα, η πολιτεία της Καλιφόρνιας εφήρμοσε νέους κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα του GDPR θέτοντας σε εφαρμογή το CCPA 2018, καθώς και η Μεγάλη Βρετανία προέβη στην αναδιαμόρφωση του δικού της σχετικού κανονισμού εισαγοντας το DPA (Data Protection Act) το 2018.

– Πoία η σχέση μεταξύ προσωπικών δεδομένων & του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή;

To δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν είναι ταυτόσημα. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαίωματα το οποίο απολαμβάνει τόσο της προστασίας του ΧΘΔΕΕ στο άρθ.7, όσο και συνταγματικής κατοχύρωσης (Σ.9). Απ’την άλλη πλευρά, η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ένα προσφάτως συνταγματικά κατοχυρωθέν δικαίωμα στην Ελλάδα Σ.9Α, μία εξέλιξη που προέκυψε λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής και της αλματώδους τεχνολογικής εξέλιξης, ιδιαιτέρως στο τομέα της επικοινωνίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην ψηφιακή κοινωνία. Ωστόσο, τόσο το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή όσο και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων παρουσιάζουν αρκετά σημεία ταύτισης αναφορικά με την αδύριτη ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επιπλέον και τα δύο θεωρούνται ακρογωνιαίοι λίθοι των κοινωνιών που διαπνέονται και λειτουργόυν βάσει δημοκρατικών αρχών, όπως η αρχή της ελευθερίας έκφρασης.
Ένα ακόμη κοινό σημείο είναι ότι και τα δύο δικαιώματα δεδομένου ότι δεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα μπορούν να τύχουν συσταλτικής ερμηνείας όταν αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη στάθμισης μεταξύ αντικρουόμενων δικαιωμάτων. Ακόμα, το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευρύτερο ως προς το φάσμα παρεχόμενης προστασίας σε σχέση δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, μίας και το πρώτο δεν καλύπτει μόνο με τις πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική ζωή αλλά επεκτείνεται σε οιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με την ταυτότητα ενός προσώπου.

– Τί μπορεί να θεωρηθεί προσωπικό δεδομένο;

Σε μία μη εξαντλητική αναφορά, στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων εμπίπτουν πληροφορίες όπως η ηλικία, το φύλο, γενετήσια δεδομένα, δραστηριότητες πληρωμών, διεύθυνση IP, δεδομένα αυτόματοποιημένης επεξεργασίας, ανωνυμοποιημένα δεδομένα και γενικότερα όλα εκείνα τα δεδομενα που βοηθούν και οδηγούν στην ταυτοποίηση ενός ατόμου.

– Για ποίους λόγους εφαρμόζεται το GDPR;

Τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα και με τα λεγόμενα μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Meglena Kuneva σε ομιλία της το 2009 “αποτελούν την νέα μορφή πετρελαίου για το διαδίκτυο και έχουν νομισματική αξία για τον ψηφιακό κόσμο”. Πράγματι, τα προσωπικά δεδομένα παρουσιάζουν αυξανόμενη οικονομική αξία στις μέρες μας, ένα στοιχείο που έχει οδηγήσει σε κατάχρηση τους από επιχειρήσεις λόγω οικονομικών συμφεροντών και επακολούθως σε αυξανόμενες παραβίασεις. Πέρα από την οικονομική τους αξία, τα προσωπικά δεδομένα είναι συνυφασμένα με ανεκτίμητες ατομικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία σκέψης και λόγου. Τα προσωπικά δεδομένα σχηματίζουν το προσωπικό μας ψηφιακό αποτύπωμα και είναι ικανά να καταμαρτυρήσουν ένα κομμάτι του εαυτού μας, των επικοινωνιών, των προτιμήσεων, και των συνηθειών μας. Ως αποτέλεσμα, τυχόν παραβιάσεις αυτών δεν οδηγούν μόνο σε οικονομικές απώλειες αλλά και σε προσβολές της προσωπικότητας και ιδιωτικότητας μας. Με το να προστατεύεις τα προσωπικά δεδομένα έναντι εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων ενδυναμώνεις ένα αίσθημα διαφάνειας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, στοιχεία που είναι αναπόσπαστα σε κοινωνίες που στηρίζονται στις αρχές της νομιμότητας και δικαιοσύνης.

– Ποίοι είναι οι στόχοι του GDPR;

Λόγω των πολυαρίθμων παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων πολλοί κατανάλωτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις επιχειρήσεις που συλλέγουν και επεξεργάζονται τις προσωπικές τους πληροφορίες. Έτσι, μέσω του νέου αυτού Κανονισμού επιχειρεί να γεφυρώθει το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, όταν μία επιχείρηση είναι σύμφωνη με το GDPR σημαίνει ότι εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα των πολιτών. Βέβαια, όπως έχει υποστηρίξει και η Elizabeth Denhman, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο το GDPR αποτελεί μία ακόμα εξέλιξη και όχι η επανάσταση στο χώρο των προσωπικών δεδομένων.

– Τί καινοτομία παρουσιάζει το GDPR;

Το GDPR εστιάζει σε θέματα συναίνεσης ενώ ενδυναμώνει και σταθεροποιεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εισάγει αυστηρότερες προϋποθέσεις στις υπηρεσίες που επεξεργάζονται και μεταχειρίζονται ιδιωτικά δεδομένα. Το GDPR ως υπέρτατο σκοπό έχει να βοηθήσει του πολίτες να ανακτήσουν τον χαμένο έλεγχο αναφρορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, εξειδικεύοντας, αποσαφηνίζοντας και σε ορισμένες περιπτώσεις διευρύνοντας και εμπλουτίζοντας τα σχετικά δικαιώματα των πολιτών. Με την διευρυμένη από εδαφικής και ουσιαστικής εφαρμογής του στα πλαίσια των ευρώπαϊκών κρατών, επιτυγχάνει την εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών κανονισμών για τα προσωπικά δεδομένα και δημιουργεί κοινές βάσεις συνεργασίας μεταξύ των 27 Ευρωπαϊκών κρατών. Ακόμα, μέσω αυστηρών προστίμων το GDPR αποσκοπά στο να περιορίσει τον αριθμό τυχόν παραβιάσεων.

– Ποίους αφορά το GDPR;

Κυριολεκτικά τους πάντες, από ιδιώτες έως και επιχειρήσεις και οργανισμούς με την προϋπόθεση ότι συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα πολιτών για ορισμένους σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα: 22211 81308, 690646948, e-mail: mariafr.lawoffice@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *